Οικονομικές καταστάσεις

Οικονομικές καταστάσεις 2017 (PDF) Ημερομηνία δημοσίευσης: 12 Σεπτεμβρίου 2018

705-393-0525 Ημερομηνία δημοσίευσης: 15 Σεπτεμβρίου 2017

Οικονομικές καταστάσεις 2015 (PDF) Ημερομηνία δημοσίευσης: 02 Ιουνίου 2016

Οικονομικές καταστάσεις 2014 (PDF) Ημερομηνία δημοσίευσης: 09 Ιουνίου 2015

4032911880 Ημερομηνία δημοσίευσης: 06 Ιουνίου 2014

Οικονομικές καταστάσεις 2012 (PDF) Ημερομηνία δημοσίευσης: 31 Μαΐου 2013


Ισολογισμοί

405-781-8450 Ημερομηνία δημοσίευσης: 12 Σεπτεμβρίου 2018

Ισολογισμός 2016 (PDF) Ημερομηνία δημοσίευσης: 15 Σεπτεμβρίου 2017

Ισολογισμός 2015 (PDF) Ημερομηνία δημοσίευσης: 02 Ιουνίου 2016

(442) 296-0173 Ημερομηνία δημοσίευσης: 09 Ιουνίου 2015

7372051263 Ημερομηνία δημοσίευσης: 06 Ιουνίου 2014

Ισολογισμός 2012 (PDF) Ημερομηνία δημοσίευσης: 31 Μαΐου 2013

Λ. Αμαρουσίου-Χαλανδρίου 33,
151 25, Μαρούσι, Αθήνα
Τηλ: 210-6787852,
Fax: 210-6787574